Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Όροι χρήσης της πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Στην Astrolab Education IKE λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ιδιωτικότητα και τη χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των μαθητών, των εργαζόμενων, των συνεργατών, των επισκεπτών αυτού του ιστότοπου και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Για το σκοπό αυτό, η Astrolab Education IKE λειτουργεί με βάση της καλάς ορισμένης Πολιτικής για την ιδιωτικότητα, τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον κώδικα δεοντολογίας ψηφιακών μέσων (η Πολιτική). Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας διαδικτυακών μαθημάτων my.astrolab.edu.gr.

Πλήρης πολιτική

Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr. H Astrolab Education I.K.E. δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, oi χρήστες/επισκέπτες θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να συνεναίσουν με τους νέους όρους χρήσης. Εφόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της πλατφόρμας.

Σύνδεση με την πλατφόρμα

Ο επισκέπτης / χρήστης πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Η χρήση της πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr και του περιεχομένου αυτής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Διαχείριση Υλικού μαθημάτων

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, video, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Astrolab Education I.K.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταφορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr.

Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αγοράζουν κάποια υπηρεσία από το my.astrolab.edu.gr ή παρακολουθούν κάποιο δωρεάν μάθημα, μπορούν ελεύθερα να αποθηκεύσουν τα video μαθήματα αλλά και τα βοηθητικά αρχεία στον Η/Υ τους με στόχο την προσωπική τους εκπαίδευση. Οποιαδήποτε παραχώρηση, δωρεάν ή μη σε τρίτους απαγορεύεται ρητά καθώς παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Astrolab Education I.K.E..

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr., δεν σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Διαδικασία Εγγραφής

Στοιχεία Εγγραφής

Για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr, πρέπει οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε να είναι ακριβής και πλήρης και να δεσμευετείτε ότι θα ενημερώσετε, εφόσον χρειαστεί, τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβής και πλήρης. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Στην περιγραφή της Πολιτικής ιδιωτικότητας ( https://astrolab.edu.gr/policy/), παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και το σκοπό αυτής και τις δυνατότητες για πρόσβαση σε αυτές, έλεγχο, αλλαγή, περιορισμό και διαγραφή τους.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα myastrolab.edu.gr. απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες. Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής μπορεί να γίνει:

  1. Από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 18 ετών.
  2. Για τη δημιουργία λογαριασμού ανήλικου χρήστη είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από τον έχοντα τη γονική μέριμνά του ή την κηδεμονία του προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες.

Επίσης, δεσμεύεστε ότι θα δημιουργήσετε, θα έχετε πρόσβαση και θα χρησιμοποιείτε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη και ότι δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας και επακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους.

Πληρωμή

Μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, θα αποσταλεί στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, σχετική εντολή πληρωμής όπου θα αναγράφεται η συνολική χρέωση για το πακέτο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Μετά την εκκαθάριση της πληρωμής, θα αποσταλεί στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my.astrolab.edu.gr.

O πελάτης προεξοφλεί το τίμημα των υπηρεσιών που έχει επιλέξει. Πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν το πέρας της συμφωνηθείσας υπηρεσίας (πλήθος ωριαίων μαθημάτων, μηνιαία χρέωση, κλπ) ο πελάτης θα λάβει στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση πληρωμής για την ανανέωση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας, αν το επιθυμεί. Η διάρκεια διευθέτησης της εντολής πληρωμής ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί στη διευθέτηση της εντολής πληρωμής ανανέωσης των υπηρεσιών εντός των έξι (6) ημερολογιακών ημερών, η Astrolab Education I.K.E. θεωρεί την σύμβαση ως λήξασα και αφαιρούνται τα δικαιώματα εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από τον πελάτη.

Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την επανεγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my.astrolab.edu.gr θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου myastrolab@astrolab.edu.gr προκειμένου να του αποσταλεί νέα εντολή πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει θα αντιστοιχεί στο συνολικό χρηματικό ποσό του πακέτου που έχει επιλέξει, ανεξάρτητα με το αν έχει χαθεί, με δική του υπαιτιότητα, κάποια διδακτική ώρα.

Επιστροφή χρημάτων

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων από το Astrolab Education I.K.E., παρά μόνο όταν η Astrolab Education I.K.E. ευθύνεται για την ακύρωση κάποιου μαθήματος που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην ακύρωση ενός μαθήματος με συγκεκριμένη ημερομηνία δεν συμπεριλαμβάνεται ο επαναπρογραμματισμός του μαθήματος παρά μόνο όταν ρητά ακυρωθεί κάποιο μάθημα και δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία έναρξης. Σε αυτή τη περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων που αναλογικά προκύπτει βάσει της χρέωσης για το σύνολο των μαθημάτων που έχουν πληρωθεί.

Περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν και να διαμοιράζουν μέσω του my.astrolab.edu.gr το δικό τους περιεχόμενο, όπως τυχόν εργασίες που υποβάλουν σε κάθε μάθημα, καθώς και τις δημοσιεύσεις τους μέσω των χώρων συζήτησης (forums), τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους άλλους χρήστες (συνεκπαιδευόμενους).

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον λογαριασμό του στο my.astrolab.edu.gr και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τον λογαριασμό αυτό, δηλαδή, για τα σχόλια στους χώρους συζητήσεων (forum), τα μηνύματα, τα αρχεία που ανεβάζει στην πλατφόρμα κ.λπ.

H Astrolab Education I.K.E. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου, περιεχόμενο κάποιου χρήστη αν θεωρηθεί προσβλητικό ή μη αποδεκτό κοινωνικά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής), το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία ή δεν έχετε άδεια να το δημοσιεύσετε.

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να διαμοιράσετε υλικό σχετικό με τις λύσεις των quiz και των ασκήσεων σας στα μαθήματα που παρακολουθείτε (σε οποιαδήποτε μορφή) στους χώρους συζητήσεων (forum) των μαθημάτων πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής της.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να γίνονται κοινοποιήσεις φωτογραφιών από τη διάρκεια διενέργειας των μαθημάτων σε κοινωνικά δίκτυα.

Η παρούσα συμφωνία “Όροι χρήσης της πλατφόρμας my.astrolab.edu.gr” γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα my.astrolab.edu.gr για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού.